-->

Úvod

Přednášky
Metodika
Projekty
Výzkum
Spolupráce
Publikace
Konference
Výstavy

Zásady
Židovské svátky

Fotogalerie

Kontakty

ŽIDOVSKÉ SVÁTKY4.-6.3.2015 Purim
4.-11.4.2015 Pesach
24.-25.5.2015 Šavuot
14.-15.9.2015 Roš ha-šana 5776
23.9.2015 Jom kipur
28.9.-6.10.2015 Sukot, Šmini aceret, Simchat Tora