-->

Úvod

Přednášky
Metodika
Projekty
Výzkum
Spolupráce
Publikace
Konference
Výstavy

Zásady
Židovské svátky

Fotogalerie

Kontakty

SPOLUPRÁCENašimi odborným konzultantem a supervizorem je Židovské muzeum v Praze.

Při dokumentačních a údržbových pracích na židovských hřbitovech spolupracujeme s  Federací židovských obcí v ČR, regionálními židovskými obcemi. Udržujeme také kontakt s potomky českých židovských rodin žijícími v zámoří, kteří údržbové a  dokumentační práce podporují dobrovolnými příspěvky. Tyto přispěvatele zastupuje v USA Czech Heritage Action Initiative a v ČR Nadační fond Zecher.

Při opravách židovských hřbitovů spolupracujeme dále se sdružením Aktion Sühnezeichen, Kulturním spolkem Bernarticka a dalšími dobrovolnickými sdruženími.

Seminář hebrejské epigrafiky a židovských tradic podporuje Nadace Židovské obce Praha Na programu výuky spolupracujeme s Gymnáziem v Tachově.

Zpracování a prezentace výsledků probíhá ve spolupráci s  Univerzitou Karlovou v Praze, Západočeskou univerzitou v Plzni, Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze a dalšími institucemi.

Na vydávání našich odborných publikací se podílí Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích.