-->

Úvod

Přednášky
Metodika
Projekty
Výzkum
Spolupráce
Publikace
Konference
Výstavy

Zásady
Židovské svátky

Fotogalerie

Kontakty

PROJEKTY

Hádanky domů života - seriál České televize o židovských hřbitovech

    

Desetidílný seriál, v němž každý díl je věnován jiné oblasti, uvede Česká televize v roce 2014. Moderátorem seriálu je herec Petr Vacek, kterého každým dílem provází místní průvodce. 6. díl je věnován oblasti Tachovska (námět Václav Fred Chvátal, scénář a režie Jaroslav Kratochvíl).

Seriál vysílá ČT 2 od 11. ledna 2015 každou neděli dopoledne. Videoarchiv dílů na stránkách české televize


Seminář hebrejské epigrafiky pro studenty Gymnázia v Tachově 2003-2011


Každý podzim počínaje rokem 2003 probíhá v Tachově několikatýdenní seminář hebrejské epigrafiky, židovských tradic a historie, v němž studenti předposledního nebo posledního ročníku gymnázia získají mimo jiné i základy čtení alefbetu (hebrejského písma) a přímo v terénu se seznámí se strukturou židovských náhrobních nápisů. Součástí semináře bývá exkurze na blízké židovské hřbitovy. V rámci seminární práce v závěru semináře studenti samostatně excerpují jména a datace z hebrejských epitafů, včetně převodu datací na občanský kalendář.
Vyučujícím semináře je dokumentátor židovských památek Muzea Českého lesa v Tachově. Seminář probíhá s podporou Nadace Židovské obce Praha.

Deset hvězd - revitalizace židovských památek v ČR

     

Cílem projektu Deset hvězd je vytvořit centrálně koordinovanou a metodicky řízenou síť deseti oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které budou prezentovat jedinečné kulturní dědictví České republiky. Oblastní centra židovské kultury vzniknou na území sedmi krajů v následujících lokalitách: Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem, Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, Polná, Boskovice, Mikulov a Krnov. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Muzeum Českého lesa v Tachově se v rámci tohoto projektu podílí na zpracování odborné náplně trvalé expozice židovské historie jihozápadních Čech ve Staré synagoze v Plzni.

Záchrana a výzkum židovského hřbitova Szczebrzeszyn (Polsko) 2005-2010


V severní části polské Haliče byl německým sdružením Aktion Sühnezeichen ve spolupráci s polskými židovskými obcemi rekonstruován rozsáhlý ortodoxní židovský hřbitov, obsahující asi dva tisíce náhrobků. Fyzická rekonstrukce spočívala v odstranění náletových křovin, které zde tvořily velmi hustý porost, čištění a vztyčování náhrobků. Dokumentační práce byly provedeny na podkladě polohopisného plánu hřbitova, vypracovaného Muzeem Českého lesa. Textovou dokumentaci epitafů provedl doc. dr. Gil Hüttenmeister z univerzity v Tübingen. Práce byly provedeny ve čtyřech fázích v letech 2005, 2006, 2007 a 2010.

Výzkum židovských hřbitovů ve Finsku 2007-2010

     

Ve spolupráci se Židovskou obcí v Helsinkách (Helsingin juutalainen seurakunta) jsme realizovali dva roční grantové projekty (2007-2008 a 2009-2010), financované Finskou kulturní nadací (Suomen Kulttuurirahasto. Jejich cílem bylo zdokumentovat všechny židovské hřbitovy a  náhrobky na historickém území Finska, tj. ve městech Helsinki, Turku, Hamina, Hämeenlinna, Vaasa, na ostrově Prästö v souostroví Aland a ve městě Vyborg, které dnes leží na území Ruské federace. Celkem bylo kartograficky, fotograficky a textově zdokumentováno kolem 2000 epitafů na 9 židovských hřbitovech. Výsledné elaboráty byly zpracovány ve finštině, do níž byly přeloženy také všechny hebrejské, švédské a ruské náhrobní nápisy.

Záchrana synagogy v Podmoklech u Sušice

   

V Podmoklech u Sušice je unikátně dochována budova bývalé synagogy. Ve spolupráci s obcí Podmokly, Západočeským muzeem a studenty Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni, kteří vypracovali pilotní dokument projektu pracujeme na záměru její záchrany a rekonstrukce.

Generální rekonstrukce židovského hřbitova Telice

Federace židovských obcí provedla v letech 2012-2014 generální restaurátorský zásah na ŽH Telice. Na akci jsme se podíleli odborným dohledem, dokumentační činností a technickou spoluprací.

Oprava starého židovského hřbitova v Tachově

Od roku 2013 probíhá postupná oprava starého židovského hřbitova v Tachově. Původní pozemek hřbitova, vyčištěný od zbytků nežádoucích staveb, byl navrácen FŽO a v první fázi oprav na něm byla zřízena replika náhrobku legendárního tachovského rabína Nachuma Sofera.