-->

Úvod

Přednášky
Metodika
Projekty
Výzkum
Spolupráce
Publikace
Konference
Výstavy

Zásady
Židovské svátky

Fotogalerie

Kontakty

VÝSTAVY

Muzeum Českého lesa v Tachově -
trvalá expozice židovského osídlení


Expozice obsahuje přehled vývoje židovského osídlení Tachovska a Stříbrska, model a barevnou reprodukci projektu tachovské synagogy od Alfreda Grotteho, poslední dochovaný ozdobný prvek z podlahy tachovské synagogy (zničené nacisty r. 1938), pamětní desku se jmény tachovských obětí holocaustu a další zajímavosti.

Synagoga Kdyně - trvalá expozice židovského osídlení


Expozice je umístěna v budově kdyňské synagogy, která je jedinou intaktně dochovanou venkovskou synagogou jihozápadních Čech, a to včetně interiéru, původních dřevěných lavic, áronu a repliky mikve v suterénu. Obsahuje dobové fotografie synagog a modliteben okolí Kdyně a seznámí návštěvníka s běžnými rituálními předměty judaismu. Najdeme zde i přehled vývoje židovského osídlení města Kdyně. Odbornou náplň expozice připravilo Muzeum Českého lesa v Tachově.

Stará synagoga v Plzni - součást projektu Deset hvězd

   

Budova Staré synagogy je kompletně zrestaurována včetně interiéru. Na ženských galeriích je umístěna trvalá expozice židovských zvyků a tradic a regionálních dějin židovského osídlení jihozápadních Čech. Expozici připravila Federace židovských obcí v ČR ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově.

Staré stromy a židovské hřbitovy - putovní výstava fotografií


Výstava přináší pohled fotografa, dokumentátora židovských hřbitovů a bývalého lesníka v jedné osobě na různorodé "soužití" starých stromů se židovskými hřbitovy. Problematika původně doprovodné dřevinné zeleně, která se postupem času stala mnohdy určujícím prvkem celkové geometrie hřbitova, je v odborných kruzích často diskutována, a to v různých úhlech pohledu - arboristickém, krajinářském, památkářském i rituálním. Na výstavě najdeme stovky let staré stromy i židovské náhrobky, zachycené v aspektu všech ročních období. Jako doprovodný program k výstavě nabízíme přednášku na stejné téma.Synagogy v plamenech


Výstavu dokumentující nacistickou devastaci synagog v pohraničí zapůjčilo Severočeské muzeum v Liberci. V Muzeu Českého lesa v Tachově potrvá od 24.6. do 30.9.2014.