-->

Úvod

Přednášky
Metodika
Projekty
Výzkum
Spolupráce
Publikace
Konference
Výstavy

Zásady
Židovské svátky

Fotogalerie

Kontakty

ZÁSADY

Zásady pro pobyt a činnosti na ŽH, které byly konzultovány s halachickými Židy  1. Muži vstupují na hřbitov pouze s pokrytou hlavou.
  2. Je zakázáno vstupovat na hřbitov v sobotu a o židovských svátcích.
  3. Na hřbitov nesmějí vstupovat domácí zvířata.
  4. Na hřbitov není dovoleno vjíždět motorovými vozidly (mimo zvláštní povolení).
  5. Není dovoleno provádět výkopy, sondy, zatloukat kůly nebo jinak zasahovat do povrchu terénu. Při vztyčování povalených náhrobků může být proveden výkop pro usazení náhrobku pouze v nejnutnějším rozsahu a max. hloubce 40 cm.
  6. Povalené náhrobky se vztyčují na místě, kde byly nalezeny. Není dovoleno náhrobky přemisťovat, soustřeďovat do skupin nebo z nich sekundárně vytvářet řady. Není-li známo původní umístění nalezeného náhrobku, umístí se zpravidla k vnitřní straně ohradní zdi hřbitova, pokud možno v místě, kde nejsou hroby.
  7. Rozlomené nebo jinak poškozené náhrobky může lepit a opravovat pouze profesionální restaurátor kamene. Sestavování a fixace vícedílných stél může být provedeno pouze odborně vyškoleným personálem.
  8. Deponování a pálení vyklizeného materiálu (listí, dřevní hmota, odpadky apod.) může být prováděno pouze mimo hřbitova, v dostatečné vzdálenosti od ohradní zdi.
  9. Dojde-li k nálezu otevřeného nebo narušeného hrobu, je nutno přerušit práce a neprodleně vyrozumět objednatele.